VG Amsterdam

Denken, inspireren en verbinden

Zij denkt, dus zij bestaat

- Geplaatst in rubriek Lezingen

enter image description hereDenken vrouwen anders dan mannen? Bestaat er zoiets als een vrouwelijke filosofie? Waarom laat bijvoorbeeld Martin Heidegger de tijd beginnen bij de dood en Hannah Arendt bij de geboorte? In deze lezing laat Joke Hermsen zien dat vrouwelijke filosofen niet alleen op heel uiteenlopende manieren met hun vak bezig zijn maar ook dat hun meningen over het vrouwelijk denken uiteen lopen. Wat overeenkomt is de zichtbaarheid: vrouwelijke denkers dwingen bestaansrecht af voor de vrouwelijke kant in de filosofie door hun werk, kennis, ervaring en specialisatie overtuigend voor het voetlicht te brengen. Een uitnodigende en prikkelende lezing voor vrouwen èn mannen die serieus in filosofie geinteresseerd zijn.

(Deze ochtendlezing maakt deel uit van het symposium ‘Vrouwenlogica – over vrouwen in de filosofie’ dat in de middag plaatsvindt. Wie alleen de ochtendlezing wil bijwonen kan hier een kaart aanschaffen (7,50). Toegangskaarten voor het symposium zijn te verkrijgen via de website van De Nieuwe Liefde, daar vind je meer informatie over het symposium. Een symposiumkaart (12,50) geeft toegang tot de hele dag (ochtendlezing en middagprogramma).

Spreekster: Joke Hermsen
Datum en tijd: zondag 6 maart 2016, 11.00 uur
Met muziek van Sara Crombach, piano
Locatie: Gebouw De Nieuwe Liefde, Amsterdam


Joke Hermsen is romanschrijver en filosoof, bekend om haar bezinning op het thema van de tijd. In 2011 verscheen haar essaybundel Stil de tijd en in 2014 Kairos – Een nieuwe bevlogenheid, over het verschil tussen kloktijd en innerlijke tijd. Naast het schrijven geeft ze lezingen en workshops over filosofische en maatschappelijke kwesties en literatuur en is ze bestuurslid van de Internationale Vereniging van Vrouwelijke Filosofen (IAPH).

(afbeelding vlnr: Judith Butler, Julia Kristeva, Hipparchia van Maroneia, Hypatia van Alexandria)

Reacties