VG Amsterdam

Denken, inspireren en verbinden

Het spel van de wereld - Nietzsches Zarathoestra en de toekomst van de vrijzinnigheid

- Geplaatst in rubriek Lezingen

enter image description hereNietzsches beroemdste boek, Aldus sprak Zarathoestra, begint met een hymne. Daarin bezingt hij drie gestalten van de mens: de kameel, de leeuw en het kind. Alleen de mens als kind is volgens de auteur in staat om met zijn spel de wereld te scheppen, in te richten en leefbaar te maken. Maar hoe doet de mens dat dan? Moeten we allen weer terug naar onze kindertijd? Of moeten we Nietzsches hymne eerder lezen als een spannende visie op wat ‘wereld’ eigenlijk betekent – een vroege visie op globalisering?

In gesprek met Nietzsche en andere denkers die op hun manier in zijn spoor traden (Arendt, Nancy en Sloterdijk) zal Laurens ten Kate de stelling uitwerken dat Nietzsches doordenking van het kind dat we zijn nieuw licht werpt op de vrijzinnigheid in de 21ste eeuw.

Datum en tijd: 5 februari 2017, 11-12 uur
Spreker: Laurens ten Kate
Muziek: Sara Crombach, piano (zij speelt enkele composities van Nietzsche)
Toegangsprijs: 7,50
Locatie: Gebouw Splendor, Nieuwe Uilenburgerstraat 116, Amsterdam

Toegangskaarten via de Ticketshop


Laurens ten Kate is filosoof en theoloog. In 1994 verdedigde hij aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht zijn proefschrift, De lege plaats. Revoltes tegen het instrumentele leven in Batailles atheologie. Sinds 2002 is hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht (UvH) als universitair hoofddocent filosofie en religiestudies, en sinds 2015 als bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme. Met Caroline Suransky leidde hij van 2008 tot 2012 aan de UvH het onderzoeksprogramma ‘Burgerschap in een Interculturele Samenleving’. In 2014 ontwikkelde hij samen met Willie van der Merwe het project ‘Metamorfoses van het christendom in kunst, literatuur en filosofie’, aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens is hij docent aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden. Ten Kate is een gerenommeerd internationaal deskundige in het onderzoek naar het grensgebied tussen religie, secularisering en humanisme, met diverse publicaties in samenwerkingsverband: Flight of the Gods (2000) en Re-treating Religion (2012). In mei 2016 verscheen zijn inaugurele rede, De vreemde vrijheid. Nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw. Februari 2017 verschijnt onder zijn redactie het compendium 25 Eeuwen theologie, i.s.m. Marcel Poorthuis.

Reacties