Aardse mystiek

Aardse mystiek

Bestaat er zoiets als aardse mystiek – een levensbeschouwing die niet zweverig is en die in harmonie is met het redelijke denken? Filosoof Arnold Ziegelaar betoogt van wel.

Aardse mystiek is een hedendaagse vorm van religiositeit die niet uitgaat van een God of van een heilig geschrift. Zij ontplooit zich op grond van en vanuit de dimensies van het aardse bestaan, zoals ruimte, tijd, kleur en klank, goedheid, liefde en eenheid. Zij komt voort uit verwondering over het bestaan en uit een besef van de grenzen van de rationaliteit. Zij houdt een mystieke dimensie open die vanuit eigen levenservaringen wordt gevoed en filosofisch wordt doordacht en die in bepaalde kunstwerken gevoelsmatig ervaarbaar wordt.

De houding die bij deze mystiek hoort is openheid voor het mysterie van het bestaan van de kosmische natuur en van het eigen bestaan als bewustzijn, als wonderlijke openheid.

 

Arnold Ziegelaar studeerde aanvankelijk natuurkunde maar studeerde af als filosoof bij de Universiteit Leiden. Hij is als docent filosofie werkzaam in het hoger onderwijs en maakte enkele jaren deel uit van de programmaraad in VG Amsterdam. Zijn interesse ligt vooral bij metafysica, bewustzijnsfilosofie en filosofie van de levenskunst. In 2015 publiceerde hij Aardse mystiek: Inleiding in de filosofie van de verwondering. Zie ook arnoldziegelaar.nl

Taede Smedes over Aardse mystiek: “Een buitengewoon originele, mystieke filosofie met gevoeligheid voor het religieuze, die de wereld als heilig ervaart, maar dan zonder God.”

Bestellen niet meer mogelijk, activiteit is voorbij.


zondag 18 februari 2018 -
11:00 tot 12:30

Spreker:

Arnold Ziegelaar

Musici:

Anne La Berge

Prijs:
€ 7,50
Locatie:
Splendor, Nieuwe Uilenburgerstraat 116, Amsterdam

Deel deze pagina:

Gerelateerd