Mark Rothko, #3 1947 (detail)

Bezieling in de kunst

Al in de Griekse oudheid was er een weten dat kunst (en de veelheid aan uitingen daarvan) datgene in zich draagt wat niet eenvoudig in het dagelijks leven valt te integreren. Voor volkeren van alle tijden heeft het alledaagse leven een onderdrukking in zich. Kunst in haar vele vormen kan, al is het nog zo marginaal en soms ondergronds, een bevrijdende beweging bewerkstelligen. Zij kan bijdragen in het ontdekken en blootleggen van krachten die al werkzaam zijn onder de oppervlakte alsook het vormgeven aan nieuwe krachten.

Om dat te kunnen begrijpen kunnen we ons beeldend vermogen (naast het bevattingsvermogen van het verstand) het werk laten doen. De Russische schrijver Gogol zei hierover: het beeld is bestemd om het leven zelf en niet om voorstellingen en denkbeelden over het leven uit te drukken. Het beeld verklaart of symboliseert het leven niet, maar belichaamt het, geeft de uniciteit ervan vorm. Bij Kierkegaard en Tarkovski zien we dat kunst het streven naar eenvoud impliceert. Dat als kunst het realistische nastreeft, het esthetische en ethische samenvallen. Voor de scheppende kunstenaar betekent dit vaak een martelend zoeken. De filosoof Levinas sprak in dit verband over de werkelijkheid en haar schaduw.

Tegelijkertijd is er het streven naar schoonheid. Bij de schrijver Gontsjarov lezen we dat van geest vervulde schoonheid een zeer bijzondere kracht is die de wereld beweegt, vorm geeft aan lotsbestemmingen en openlijk of heimelijk in iedere historische gebeurtenis aanwezig is. Schoonheid drukt wijsheid uit, welke door scheppende krachten in de ziel van de scheppende kunstenaar is ingeweven. Hoe excentriek, wanhopig onbegrepen of verlaten de kunstenaar zichzelf dan ook ervaart.

In deze cursus komen Leonardo da Vinci, Baudelaire, Rimbaud, Munch, Cézanne, Rilke, Mahler, Kafka, Rodin, Rothko en anderen ter sprake. Inzichten van Jung met betrekking tot het werkzame van het archetypische in de ziel, vormen hierbij een leidraad. Er zal ruimschoots gelegenheid zijn met elkaar te delen wat een ieder ervaart in het geraakt worden door kunst.

 


Ko Vos (1950) studeerde politicologie, sociologie en psychologie. Al meer dan dertig jaar verzorgt hij trainingen en cursussen voor VG Amsterdam. Hij werkte tot december 2015 als docent aan de Hogeschool Zeeland te Vlissingen en doceerde de vakken psychologie, managementvaardigheden / managementorganisatie en bedrijfsethiek. Momenteel geeft hij als freelancer trainingen op het gebied van toegepaste psychologie, transpersoonlijke ontwikkeling en (oosterse en westerse) filosofie. Daarnaast is hij akkerbouwer op Walcheren.

Bestellen niet meer mogelijk, activiteit is voorbij.


vrijdag 12 mei 2017 -
10:00 tot 16:30

Docent:

Ko Vos

Prijs:
€ 32,50
Locatie:
Gebouw Splendor, Nieuwe Uilenburgerstraat 116, Amsterdam

Deel deze pagina:

Tags

Gerelateerd