purple and pink plasma ball

De arrogantie van de wetenschap

De reikwijdte van wetenschap wordt doorgaans overschat. Wetenschap is een fantastisch métier dat alleen maar aan betekenis wint wanneer haar grenzen helderder zijn. Ik pleit voor een realistischer beeld van wat wetenschap vermag. Dat leidt tot een gezondere samenleving waarin de levensbeschouwelijke kant van het leven de plaatst krijgt die haar toekomt. Ik zal dit niet alleen in abstracto beargumenteren, maar juist ook aan de hand van concrete voorbeelden uit de wiskunde, natuurkunde en evolutiebiologie.

Ik hoop uiteindelijk uit te kunnen leggen dat wanneer wetenschap en levensbeschouwing elkaar tegen lijken te spreken, er sprake moet zijn van een verkeerde interpretatie van minsten een van beide. Een visie op de een kan niet niet zonder een visie op de ander bestaan, en hun relatie is veel symmetrischer dan doorgaans wordt aangenomen.

 

Ronald Meester (1963) is hoogleraar Wiskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam met als leeropdracht de waarschijnlijkheidsrekening. Naast zijn onderzoek in fundamentele wiskunde houdt hij zich ook bezig met o.m. de kansrekening rond DNA verwantschapsonderzoek. Hij publiceert regelmatig over levensbeschouwelijke vragen rond de waarde, betekenis en grenzen van de wetenschap en heeft over dit onderwerp diverse boeken geschreven, waaronder  'Het pseudoniem van God", en "Arrogant". Hij is pianist en vervangend dirigent van de Leidse Studenten Ekklesia. 

Bestellen niet meer mogelijk, activiteit is voorbij.


zondag 20 december 2015 -
11:00 tot 12:00

Spreker:

Ronald Meester

Musici:

Danielle Bourne

Prijs:
€ 7,50
Locatie:
Gebouw De Nieuwe Liefde, Amsterdam

Deel deze pagina:

Gerelateerd