De Psyche van een Heilstaat

De Sovjetunie beloofde een hemel op aarde te worden, een arbeidersparadijs voor iedereen zonder uitzondering. Om dit doel te bereiken werd elk onderdeel van het leven politiek gemaakt, dit betrof de wetenschappen, cultuur, de schone kunsten en zelfs het persoonlijke leven van de Sovjetburger werd inzet van de politiek.

Tussen de Russische Revolutie van 1917 en het definitieve uiteenvallen van de USSR in 1991 zagen wij de opkomst, glorietijd en teloorgang van deze heilstaat aan ons voorbijtrekken. In hoeverre is het moderne Rusland van Poetin schatplichtig aan de totalitaire (en post-totalitaire) Sovjetunie?
Poetins klaarblijkelijke terugkeer naar Stalin-achtige praktijken van weleer brengt bij vriend en vijand grote consternatie teweeg. In hoeverre is de Sovjetunie een rechtstreeks resultaat van het imperialistische tsaristische Rusland? Op welke wijze hebben de Russische (en niet-Russische) kunstenaars, schrijvers, componisten, deze heilstaat verwoord en bezongen? En op welke wijze moesten zij zich verhouden tot de macht?

In deze lezing wordt een poging ondernomen om deze, en andere vragen te beantwoorden. De luisteraar wordt meegenomen op een reis door het prisma van de ‚Sovjet-psyche’, aan de hand van geschiedenis, literatuur en muziek. In de driedelige cursus die start op vrijdag 29 januari zullen deze aspecten nader onder de loep worden genomen.

Muziek: werken van Skrjabin, Oestvolskaja, Sjostakovitsj en Pårt, gespeeld door pianiste Sara Crombach.

Bestellen niet meer mogelijk, activiteit is voorbij.


zondag 17 januari 2016 -
11:00 tot 12:00

Spreker:

Sara Crombach

Musici:

Sara Crombach (piano)

Prijs:
€ 7,50
Locatie:
Gebouw De Nieuwe Liefde, Amsterdam

Deel deze pagina:

Gerelateerd