Het ontsluieren van het licht in de wereld

In één van de soefi gebeden spreken we de woorden uit: “Uw licht is in alle vormen, Uw liefde in alle wezens”.

De hele gemanifesteerde schepping is uit een geestelijke bron, het Goddelijke, voortgekomen. En wij allen dragen een vonk van die Goddelijke essentie in ons. En toch, dat licht is in deze wereld vaak zo moeilijk te vinden. We hoeven het acht uur journaal te bekijken en we zien hoeveel pijn, verdriet en tekort er in de wereld is. En als we heel eerlijk zijn, zien we dat het tekort niet alleen in de buitenwereld te vinden is. Ook in ons zelf is schaduw te vinden.

De soefi ziet deze gemanifesteerde wereld dan ook als één waarin het licht binnen en buiten ons versluierd is. Wat is de essentie van deze sluiers? Hoe ontstaan deze? En vooral, op welke manieren kunnen wij het licht, de Goddelijke essentie die in en rondom is, ontsluieren? Deze lezing geeft aan op welke wijze er vanuit de soefi traditie tegen deze vragen wordt aangekeken.

 


Amir Smits, spiritueel leider Soefi Centrum Amsterdam en lid van het geestelijk leiderschap van de International Sufi Movement, met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de activiteit ‘symboliek’. Senior onderzoeker aan het Centraal Bureau van de Statistiek, werkzaam op het terrein van brede welvaart en duurzaamheid. In dat kader ook participerend in internationale werkgroepen van de VN, OESO en Wereldbank, onder andere op het gebied van de Sustainable Development Goals. Daarnaast is hij hoogleraar Quantification of Sustainability aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Beeld: Beneath the Veil of Light, © Gabriel Isak

Bestellen niet meer mogelijk, activiteit is voorbij.


zondag 18 december 2016 -
11:00 tot 12:00

Spreker:

Amir Smits

Musici:

Danielle Bourne (piano)

Prijs:
€ 7,50
Locatie:
Gebouw De Nieuwe Liefde, Amsterdam

Deel deze pagina:

Gerelateerd