Het spel van de wereld - Nietzsches Zarathoestra

Het spel van de wereld

Nietzsches beroemdste boek, Aldus sprak Zarathoestra, begint met een hymne. Daarin bezingt hij drie gestalten van de mens: de kameel, de leeuw en het kind. Alleen de mens als kind is volgens de auteur in staat om met zijn spel de wereld te scheppen, in te richten en leefbaar te maken. Maar hoe doet de mens dat dan? Moeten we allen weer terug naar onze kindertijd? Of moeten we Nietzsches hymne eerder lezen als een spannende visie op wat ‘wereld’ eigenlijk betekent – een vroege visie op globalisering?

In gesprek met Nietzsche en andere denkers die op hun manier in zijn spoor traden (Arendt, Nancy en Sloterdijk) zal Laurens ten Kate de stelling uitwerken dat Nietzsches doordenking van het kind dat we zijn nieuw licht werpt op de vrijzinnigheid in de 21ste eeuw.

 


Laurens ten Kate is filosoof en theoloog. In 1994 verdedigde hij aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht zijn proefschrift, De lege plaats. Revoltes tegen het instrumentele leven in Batailles atheologie. Sinds 2002 is hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht (UvH) als universitair hoofddocent filosofie en religiestudies, en sinds 2015 als bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme. In mei 2016 verscheen zijn inaugurele rede, De vreemde vrijheid. Nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw. Februari 2017 verschijnt onder zijn redactie het compendium 25 Eeuwen theologie, i.s.m. Marcel Poorthuis.

Bestellen niet meer mogelijk, activiteit is voorbij.


zondag 5 februari 2017 -
10:00 tot 11:00

Spreker:

Laurens ten Kate

Musici:

Sara Crombach (piano)

Prijs:
€ 7,50
Locatie:
Gebouw Splendor, Nieuwe Uilenburgerstraat 116, Amsterdam

Deel deze pagina:

Gerelateerd