Figuur in de mist

Música Callada - Muziek van de stilte

De Música Callada (‘Muziek van de stilte’) bestaat uit een cyclus van 28 korte pianostukken geïnspireerd door oude Spaanse mystieke muziek en tekst, gecomponeerd door de Catalaanse componist Federico Mompou (1893 – 1987).

Mompou’s Música Callada wordt wel beschouwd als zijn magnum opus. In deze ‘Muziek van de stilte’ probeert Mompou muzikaal uitdrukking te geven aan de stem van de stilte. Zo verwijst de titel van Mompou’s pianowerk naar de Cántico Espiritual van de middeleeuwse mysticus Johannes van het Kruis. In zijn gedicht ‘La Música Callada, la Soledad Sonora’ beschrijft Johannes van het Kruis muziek die de stem is van de stilte zelf, terwijl de eenzaamheid muziek wordt. Muziek en stilte die gelijkwaardig zijn aan elkaar èn elkaar perfect aanvullen. Zoals de poëzie in woorden spreekt maar ook spreekt in de ruimte tussen de woorden. Muziek die ‘stil’ is omdat je het innerlijk kunt horen. Mompou omschreef het als ‘een zwakke hartslag’, die doordringt in de diepste diepten van onze ziel. 

Hoewel de stukken werden gepubliceerd over een periode van meerdere jaren, zijn ze opmerkelijk verenigd in stijl en gevoel. Federico Mompou is als een diamantslijper die zijn hele leven aan dezelfde diamant heeft gewerkt om deze steeds mooier te maken. Je zou hem kunnen vergelijken met de Italiaanse schilder Giorgio Morandi die telkens opnieuw dezelfde objecten schilderde om zo steeds dichter bij de essentie te kunnen komen. De Música Callada zou, door zijn sterke religieuze aspecten, gezien kunnen worden als de Spaanse versie van Messiaens ‘Vingt Regards’. Wat in de Música Callada vooral telt is de transparante structuur en de sfeer van stilte en innerlijkheid die wordt gecreëerd. 

Een mooie en ingetogen start van de Dag van de Stilte!

Over Marcel Worms’ uitvoering van de Música Callada schreef de pers:
“…Marcel Worms’ onopgesmukte spel toont de unieke microkosmos van deze muziek in optima forma…” 
“…zijn pianistiek graaft diep: bijna elke toon, ook in het pianissimo, is een explosie of eerder een implosie” 

----
De Dag van de Stilte is als initiatief voortgekomen uit het platform Stilte.org. Een aantal leden van dit platform werd gemotiveerd om ‘Stilte’ en haar waarde en werking jaarlijks op een landelijke dag onder de aandacht te brengen. Enerzijds door mensen te enthousiasmeren om laagdrempelige stilteactiviteiten te organiseren en anderzijds om evenzo veel mensen te enthousiasmeren er aan deel te nemen. Dit alles met als uitgangspunt: Stilte is universeel, zij is van niemand en van ons allemaal. Zij verbindt mensen met elkaar, ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging. De Vrije Gemeente sluit hier van harte bij aan.

Bestellen niet meer mogelijk, activiteit is voorbij.


zondag 27 oktober 2013 -
12:00 tot 13:00

Musici:

Marcel Worms

Prijs:
€ 15,00
Locatie:
Gebouw Vrije Gemeente, Johannes Vermeerstraat 19, Amsterdam

Deel deze pagina:

Gerelateerd