Ogenblik & Eeuwigheid Meer tijd voor de kunst

 

Opening nieuwe VG seizoen -  Zondagslezing -

 

Ogenblik & eeuwigheid; het zijn geliefde begrippen van denkers en dichters. De ene tijdsduiding duurt nog geen oogwenk of ademzucht, de andere strekt zich uit tot in de verste oneindigheid. Soms wordt er getracht ze aan elkaar te verbinden, soms biedt juist het onderscheid meer troost, zoals in het beroemde vers dat Vondel voor zijn overleden zoontje Constantijn schreef. In dat gedicht probeert 'Constantijntje, 't zalig kijntje / cherubijntje van omhoogh' zijn ouders te troosten door de rijkdom en overvloed van het 'hemelrijck' te schilderen, en hen in de laatste, beroemde strofe te overtuigen van zijn bevoorrechte positie, want: 'Eeuwigh gaat voor Oogenblick'. Na Vondel zullen echter steeds minder dichters dit rotsvaste geloof in een toekomstig 'hemelrijck' ten deel vallen, waardoor ze op zoek gaan naar een vonk eeuwigheid die juist in het ogenblik, in het hier en nu, kan oplichten. Tijd is zowel de horizon waartegen het kunstwerk verschijnt, als de sokkel die het draagt. Pas als we pauzes, versnellingen of vertragingen toepassen, ontstaat er ook een creatieve omgang met tijd, die voor de eigen cadans en dynamiek van het kunstwerk kan zorgen. Hoe deze tijdervaring in het kunstwerk gestalte krijgt en waarom deze vaak als verrijkend wordt ervaren, zijn enkele van vragen die flisoof en schrijver Joke Hermsen in deze lezing wil opwerpen.

Joke Hermsen is schrijfster en filosofe. Tijd is een belangrijk thema in haar werk. Ze schreef meerdere boeken over, waaronder Stil de tijd (2009), Windstilte van de ziel (2010) en Kairos een nieuwe bevlogenheid (2014). In haar recenste uitgave Ogenblik & eeuwigheid (Arbeiderspers, 2020) doet Joke J. Hermsen twee dingen tegelijk. Zij maakt de balans op van wat zij in de afgelopen twee decennia aan beschouwend werk heeft gepubliceerd en verkent nieuwe onderwerpen in de domeinen waarin zij zich bijzonder thuis voelt: die van de kunst, het denken en de ervaring van de tijd.
Deze bundel bevat naast oud goud uit Stil de tijd en Kairos, waaronder stukken over Rothko, Ten Holt, Woolf & Proust, Thomas Mann en Vasalis, vele nieuwe essays.

Bestellen niet meer mogelijk, activiteit is voorbij.


zondag 12 september 2021 -
11:00 tot 12:30

Spreker:

Joke Hermsen

Musici:

Sara Crombach

Prijs:
€ 7,50
Locatie:
Gebouw Splendor Nieuwe Uilenburgerstraat 116 Amsterdam

Deel deze pagina:

Gerelateerd