Persoon-zijn. Tussen integriteit en integratie: afgelast i.v.m corona

--- Deze lezing vindt plaats in locatie Uilenburgersjoel ---

‘Integriteit’ komt van het Latijnse woord integer en betekent ‘heelheid’. Heelheid suggereert afronding. Maar: hoe komt die afronding eigenlijk tot stand? Het aanverwante woord ‘integratie’ noemt een minimale voorwaarde daartoe: om integer te kunnen zijn moet er eerst iets worden geïntegreerd. Anders dan ‘integriteit’ verwijst ‘integratie’ naar een proces.

Integriteit, zo luidt mijn stelling, kan niet zonder integratie. Als onmisbaar bestanddeel van integriteit laat integratie twee dingen zien. Allereerst dat het gevaarlijk is integriteit als afgerondheid te zien. Een ‘integer mens’ is nooit een feit. Bij integriteit hoort immers voortgaande zelfbezinning en groei. Vervolgens: groei is niet mogelijk zonder erkenning van en inzicht in de noodzaak van fouten. Ze kunnen behulpzaam zijn bij het streven naar integriteit. Zonder bewuste erkenning van fouten komt er überhaupt geen integriteitsstreven op gang. Een erkenning van fouten transformeert deze van hinderlijke obstakels tot spirituele groeistuipen. Dat gebeurt eerst wanneer die fouten een plek krijgen en geïntegreerd worden in het weefsel van de persoon. Tenslotte hebben fouten iets heuristisch: ze wijzen op verborgen kansen, die nader moeten worden onderzocht. Integratie van fouten opent nieuwe perspectieven voor ons persoon-zijn.

Dr. Rico Sneller (1967) is filosoof en theoloog. Gedurende lange tijd was hij werkzaam als universitair docent filosofie en ethiek te Leiden. Hij is vicepresident van de academische netwerkorganisatie en denktank Alternative Perspectives and Global Concerns; in dit verband organiseert hij wekelijkse internationale online, vrij toegankelijke seminars over de post-Corona-wereld. Verder doceert hij filosofie aan de Mandeville Academy (een instituut voor hoogbegaafden), verzorgt hij cursussen over Filosofie en psychopathologie aan het Instituut voor Verdrongen Filosofie, en bij de Stichting Akademeia.Zijn belangstelling gaat uit naar uitzonderlijke bewustzijnsposities in relatie tot de filosofie (waanzin, extase, inspiratie e.d.); levensfilosofie (Ludwig Klages, Carl du Prel); psychoanalyse en analytische psychologie. Recent publiceerde hij Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Cambridge Scholars 2020).

 

 

 

Bestellen niet meer mogelijk, activiteit is voorbij.


zondag 7 februari 2021 -
11:00 tot 12:15

Spreker:

Rico Sneller

Musici:

nnb

Prijs:
€ 7,50
Locatie:
Uilenburgersjoel, Nieuwe Uilenburgerstraat 91, Amsterdam

Deel deze pagina:

Gerelateerd