VG Amsterdam

Denken, inspireren en verbinden

De arrogantie van de wetenschap in levensbeschouwelijk perspectief

- Geplaatst in rubriek Lezingen met reacties

De reikwijdte van wetenschap wordt doorgaans overschat. Wetenschap is een fantastisch métier dat alleen maar aan betekenis wint wanneer haar grenzen helderder zijn. Ik pleit voor een realistischer beeld van wat wetenschap

Het kwaad, een queeste

- Geplaatst in rubriek Lezingen met reacties

In de jaren zeventig werkte Colet van der Ven als orthopedagoog in een jeugdgevangenis. Daar is haar fascinatie voor het kwaad begonnen: begrijpen waarom levens ontsporen en hoe je ze op de rails kunt houden. Waarom mensen hun

Muziek en het Brein

- Geplaatst in rubriek Podium Promovendi met reacties

In de afgelopen jaren hebben de effecten van muziek op het brein steeds meer aandacht gekregen. In het onderwijs blijken er nog veel open vragen te zijn in hoeverre muziek een bijdrage levert aan hersengroei en -ontwikkeling. Met

Gnosis en levenskunst

- Geplaatst in rubriek Lezingen met reacties

In 1945 werden bij Nag Hammadi oude teksten gevonden die voornamelijk afkomstig waren van gnostieke christenen. De gnostici vormden een alternatief christelijke stromingen die veroordeeld werd toen de kerk van Rome haar

T.S. Eliot en de symboliek van de Four Quartets

- Geplaatst in rubriek Lezingen met reacties

T.S. Eliot is een van de meest prominente dichters van de 20ste eeuw met een fascinerend en omvangrijk oeuvre. Voor zijn latere ‘Four Quartets’, een poëtische meditatie over de verhouding tussen tijd en eeuwigheid, ontving

Geloofwaardig geloven

- Geplaatst in rubriek Lezingen met reacties

Geloven is niet hetzelfde als het hebben van antwoorden op alle levensvragen. Geloven verzoent je niet per se met ongeluk, lijden en dood. Het biedt zeker niet altijd houvast, laat staan gemakkelijke, goedkope troost. Natuurlijk

En toen wisten we alles. Een pleidooi voor oppervlakkigheid

- Geplaatst in rubriek Lezingen met reacties

Coen Simon zet vraagtekens bij het door de wetenschap gedomineerde wereldbeeld waarin alles rationeel verklaar- en beheersbaar is. Wetenschap is een doel op zich geworden en verhult dat we altijd meer niet-weten dan wel weten. In