VG Amsterdam

Denken, inspireren en verbinden

En toen wisten we alles. Een pleidooi voor oppervlakkigheid

- Geplaatst in rubriek Lezingen met reacties

Coen Simon zet vraagtekens bij het door de wetenschap gedomineerde wereldbeeld waarin alles rationeel verklaar- en beheersbaar is. Wetenschap is een doel op zich geworden en verhult dat we altijd meer niet-weten dan wel weten. In