Podcast: Voorbij geloof en ongeloof - Taede Smedes

 

In het kader van het najaarsprogramma over de toekomst van levensbeschouwing in Nederland sprak afgelopen 19 november filosoof en journalist Taede Smedes. Vorig jaar publiceerde hij God: Iets of Niets? De postseculiere maatschappij tussen ‘geloof’ en ‘ongeloof.

“We leven in een tijd die helemaal staat in het teken van zingeving en de vraag naar de zin van het bestaan. Maar we zijn ons er amper van bewust dat de grote vragen van vandaag eigenlijk allemaal zingevingsvragen zijn. Omdat ze in de media – meestal niet bewust, maar toch – als losstaande zaken gezien worden.” Aldus opende Smedes zijn lezing. 

In tegenstelling tot collega’s als Nynke Wijnants (in het recente Wie ben ik en wat wil ik?), constateert Smedes dat onze maatschappij juist veel religie kent - maar die wordt vaak op andere manieren beleefd en in andere termen gevat dan je traditioneel zou associëren met 'godsdienst'. Volgens Smedes kunnen we spreken van een (ongeorganiseerde) beweging van post-theïstische religie, die ingaat tegen het nihilisme van de jaren '70 en '80. Hij presenteerde een inspirerend overzicht van zulke vormen van hedendaagse religiositeit. 

De podcast van de lezing is nu te beluisteren via Soundcloud.

Met pianomuziek door Daniëlle Bourne.