Verlichaming: De Dans

In den beginne was de dans en de dans was Godin.

Alle dingen zijn door de dans geworden,

en de dans was het lichtvoetige der mensen.

Van eeuwigheid tot eeuwigheid verkleedt

de Godin in nieuwe lichamen, jong en oud,

haar danspassen onafgebroken voort ontzettend,

de voetvallige voorbijganger,

de ziel die aan het lichaam,

en passant in de dans aan haar voorafgaat.

 

De dans aanvaard,

vleugels aan de voeten,

schijnt het ziel doorlichaamd alsof

zelfs de duisterste nacht nog wordt verlicht,

want de duisternis heeft haar hand niet gegrepen.

Niemand heeft een godin ooit zien dansen,

dan de eeuwig geboren dochter,

die aan de boezem der moedergodin,

haar in de dans heeft leren kennen.

 

Sander Kalverda

 

Bron: Het Evangelie van Johannes 1:1-18

Beeld: Sander Kalverda, "De Dans"

In een serie blogs verkennen we thema's uit de gelegenheidstentoonstelling Verlichaming van Theodor Harmsen en Sander Kalverda. Aflevering 2: "De Dans":

Reacties zijn welkom via blog@vgamsterdam.nl.