VG Amsterdam

Denken, inspireren en verbinden

Cursussen

VG Amsterdam verzorgt al decennia lang cursussen. Over filosofie, levensbeschouwingen, menswetenschappen, muziek, literatuur, kunst. De groepen zijn over het algemeen niet groot. Daardoor is er veel ruimte voor uitwisseling. Om een greep te doen uit de onderwerpen van de laatste jaren:

 • Stoomcursus Matthaus Passion
 • Serie Moderne spiritualiteit in Oost en West (i.s.m. Filosofie Oost West)
 • Filosofie, religie en creativiteit
 • Dogens Genjokoan: Zitten als uitdrukking van verlichting
 • Religieuze perspectieven in een seculiere wereld
 • De Boeddha van Mededogen - De psychologie van de zelfloosheid
 • Innerlijke Alchemie: de mystiek van het Taoïsme
 • Het Goede, het Ware en het Schone
 • Meister Eckhart – De Godsgeboorte in de grond van de ziel
 • De spiritualiteit van de tweede levenshelft
 • Psychologie van het dagelijks leven
 • De Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart
 • Inleidingen jodendom, christendom, islam

Al deze activiteiten worden geïnitieerd door leden van de Vrije Gemeente en soms door hen verzorgd. De VG biedt dus ruime ontplooiingsmogelijkheden, niet alleen voor mensen die iets willen leren, maar ook voor mensen die iets willen overbrengen of in gang zetten.

Bezieling in de kunst - De ziel van de scheppende kunstenaar

- Geplaatst in rubriek Cursussen met reacties

Al in de Griekse oudheid was er een weten dat kunst (en de veelheid aan uitingen daarvan) datgene in zich draagt wat niet eenvoudig in het dagelijks leven valt te integreren. Voor volkeren van alle tijden heeft het alledaagse

Vrouwenlogica in Dialoog – Verdiepingsavonden op zolder

- Geplaatst in rubriek Cursussen met reacties

“De ervaring waardeer ik veel meer dan de theorieën van alle filosofen samen,” schreef de zestiende-eeuwse Tullia D’Aragona. In Vrouwenlogica in Dialoog zoeken we de verdieping op en verkennen we de praktijk in gesprek.