VG Amsterdam

Denken, inspireren en verbinden

Podium Promovendi

Podium promovendi is erop gericht een podium te bieden aan promovendi en andere (jonge) onderzoekers op de onderzoeksterreinen filosofie, levensbeschouwingen, kunst en cultuur.

Het podium biedt hen een mogelijkheid hun onderzoek te presenteren aan een breed publiek en hun onderzoeksgebied in een bredere maatschappelijke of culturele context te plaatsen en daarmee bij te dragen aan een verbinding tussen wetenschap en samenleving.

Na afloop van de presentatie krijgen publiek en promovendus de kans om met elkaar van gedachten te wisselen over het onderzoek, al dan niet in aanwezigheid van (co)promotoren.

“Als je duizend jaar lang aan het leven zou vragen: waarom leef je? dan zou het steeds antwoorden: ik leef omdat ik leef!” Met deze woorden beschrijft de beroemde dertiende-eeuwse filosoof en mysticus Meister Eckhart zijn

Muziek en het Brein

- Geplaatst in rubriek Podium Promovendi met reacties

In de afgelopen jaren hebben de effecten van muziek op het brein steeds meer aandacht gekregen. In het onderwijs blijken er nog veel open vragen te zijn in hoeverre muziek een bijdrage levert aan hersengroei en -ontwikkeling. Met