Religious diversity

De toekomst van levensbeschouwing

De culturele en religieuze diversiteit in de Nederlandse samenleving is de afgelopen decennia toegenomen en zichtbaarder geworden. De voorspelling dat religie in de 21e eeuw achter de voordeur en buiten het publieke domein zou bestaan blijkt voorbarig. Religie is terug, veelvormiger en veelkleuriger dan ooit. Volgens het Amerikaanse Pew Research Centre blijkt Nederland binnen Europa zelfs de grootste levensbeschouwelijke diversiteit te kennen. 

Levensbeschouwelijke vragen worden door iedereen gesteld. En nog altijd vinden mensen antwoorden op levens- en zingevingsvragen bij traditionele religies. Maar voor velen volstaan die antwoorden niet meer. 

Zo geven twintigers en dertigers steeds vaker aan genoeg te hebben van de prestatiedruk en de eenzaamheid die zij als het resultaat zien van seculier individualisme. Zij zoeken naar eigentijdse antwoorden op de vragen die het leven stelt. Er is behoefte aan filosofie en (zelf-)onderzoek; aan begrip van de uiteenlopende benaderingen van mens en wereld in onze samenleving; aan meer dan een puur wetenschappelijke bepaling van de werkelijkheid; aan nieuwe vormen van verbondenheid; aan platformen waar je bijzondere ervaringen kunt uitwisselen zonder dat die in een onwrikbaar kader worden geplaatst.

Vanaf september 2017 organiseert VG AMSTERDAM, in lijn met haar ondogmatische traditie, een serie lezingen en discussies op zondagmorgen over De toekomst van levensbeschouwing in Nederland, met religiewetenschappers, theologen, filosofen en cultuurcritici. 
Wat betekent religieuze diversiteit voor de levensbeschouwelijke dialoog? Is een levensbeschouwing mogelijk voorbij het dualisme van geloof en ongeloof? Hoe ziet levensbeschouwing zonder ‘religieuze franje’ eruit? Wat kan de rol van een levensbeschouwelijk instituut zijn in een post-seculiere, plurale samenleving? 
Sprekers zullen elk hun perspectief bieden op de toekomst van levensbeschouwing in Nederland.

De serie start op zondag 17 september met een zondagsgesprek met theoloog Frits de Lange en publiciste Alla Avilova over post-religieuze spiritualiteit en vervolgt in het najaar met lezingen van Angela Roothaan (1/10), Theo de Wit en Ernst van den Hemel (Een zondagsgesprek over waarden, 5/11), Taede Smedes (Een levensbeschouwlijk landschap voorbij 'geloof' en 'ongeloof', 19/11) en Hans Alma (Morele en religieuze verbeelding in het publieke domein, 3/12).
De lezingen en discussies vinden plaats in gebouw Splendor, Nieuwe Uilenburgerstraat 116, Amsterdam.

 

Jubileumdag 140 jaar VG Amsterdam
Eind november bestaat de vereniging De Vrije Gemeente (sinds 2017: VG Amsterdam) 140 jaar. Ter gelegenheid hiervan organiseert de vereniging een jubileumdag op zondag 26 november waarin we terugblikken en vooruitkijken. Met een ochtendprogramma in het teken van een verleden van rebellie in religie; de middag zal gaan over de toekomst van eigenwijs zingeven en levensbeschouwelijk onderwijs.

Surf naar 140jaar-vgamsterdam.nl voor het programma overzicht. Ook aanmelden kan via deze site, voor de ochtend, de middag of de hele dag. De toegang is gratis.