Film en Filosofie - Photo by Jens Moser on Unsplash

Film en Filosofie

Het zijn vaak de eigenwijze films die cultuur kunnen verbeelden, verhalen en veranderen. In Film en Filosofie vertonen we korte films die raken aan eenzelfde thema; na de screenings volgt verdieping en gesprek met makers en publiek.

Film en Filosofie wordt geprogrammeerd in samenwerking met filmhuis FC Hyena. Programma en gesprek zijn in handen van Joyce Pijnenburg.

 

Locatie

Filmhuis FC Hyena, Aambeeldstraat 24, 1021KB Amsterdam (noordzijde van het IJ).