VG Amsterdam

Denken, inspireren en verbinden

Open activiteiten

Podium Promovendi

Podium promovendi is erop gericht een podium te bieden aan promovendi en andere (jonge) onderzoekers op de onderzoeksterreinen filosofie, levensbeschouwingen, kunst en cultuur.

Het podium biedt hen een mogelijkheid hun onderzoek te presenteren aan een breed publiek en hun onderzoeksgebied in een bredere maatschappelijke of culturele context te plaatsen en daarmee bij te dragen aan een verbinding tussen wetenschap en samenleving.

Na afloop van de presentatie krijgen publiek en promovendus de kans om met elkaar van gedachten te wisselen over het onderzoek, al dan niet in aanwezigheid van (co)promotoren.