VG Amsterdam

Denken, inspireren en verbinden

Anbi

Wanneer u wilt schenken aan een goed doel zijn er speciale fiscale regels van toepassing. Onder haar statutaire naam is VG Amsterdam is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt dat hier controleren. Dit houdt onder meer in dat een gift aan de vereniging u een belastingvoordeel kan opleveren. Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

  1. Giften, schenkingen of erfstellingen aan ANBI’s zijn, binnen de daarvoor geldende regels, fiscaal aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
  2. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Op deze wijze komt uw schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.
  3. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Voor meer informatie over de onderwerpen ANBI, periodieke schenking, belastingvrije gift, fiscaal doneren, belastingvoordeel, belastingteruggave en aftrekbare giften kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.