VG Amsterdam

Denken, inspireren en verbinden

VG Amsterdam

VG Amsterdam maakt programma’s voor hart en hoofd. Soms vanuit een filosofische invalshoek, soms rondom levensbeschouwelijke of maatschappelijke thema’s. Maar ook kunstzinnige en culturele projecten organiseren we met hart en ziel. Programma’s die je aan het denken zetten, die je inspireren, die je raken.
Kernwoorden en -waarden daarbij zijn vrijheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, nieuwsgierigheid, verbondenheid, verwondering, en ook: durven niet-weten.

Oorsprong
VG Amsterdam is de ‘handelsnaam’ van de vereniging de Vrije Gemeente. Ooit (1877) opgericht door twee religieuze vrijbuiters die liever koers zetten op eigen kompas dan zich te schikken naar de traditie. Groot geworden in Amsterdam, met een eigen gebouw aan de Weteringschans (het huidige Paradiso) en een roemruchte programmering door de jaren heen.

Vandaag de dag is VG Amsterdam nog steeds een vrijplaats voor wie zijn of haar geest wil verruimen, voor vrijdenkers en agnosten, voor gelovigen en ongelovigen, voor wie inhoud boven vorm gaat, voor wie wil ontmoeten en delen.
Welkom!