VG Amsterdam

Denken, inspireren en verbinden

Leesgroep Meister Eckhart

Bijna zeven eeuwen na zijn sterfdag geniet Meister Eckhart (ca. 1260 – ca. 1327) meer belangstelling dan ooit tevoren. Niet alleen christenen, maar ook boeddhisten, atheïsten en mensen die op hun eigen wijze invulling geven aan hun spirituele weg beschouwen Meister Eckhart als een belangrijke gids bij hun zoektocht.

Eckhart verliet in zijn tijd al de gebaande wegen en schiep zelfs nieuwe woorden en begrippen om het eigenlijke tot uitdrukking te kunnen brengen. Hij had een voorliefde voor paradoxen om zijn toehoorders aan het denken te zetten en schreef zijn preken en traktaten in de volkstaal. De leesgroep is bedoeld voor wie op een dieper niveau wil kennismaken met deze inspirerende denker en leermeester.

Deelnemers aan de leesgroep worden verzocht de uitgave van C.O. Jellema (Meister Eckhart, Over God wil ik zwijgen, Historische uitgeverij Groningen, 2010) van tevoren aan te schaffen.

Opgave voor de leesgroep is niet noodzakelijk. Wie graag een reminder voor de leesgroep-data wil ontvangen, kan zich abonneren op de mailinglijst. Stuur een berichtje naar de contactpersoon van de leesgroep, Nagy Badir, en je ontvangt enkele dagen tevoren een herinnering.

Datum eerstvolgende bijeenkomst: woensdag 10 mei 2017 van 20.00-22.00 uur (N.B.: vanwege de meivakantie is dit de tweede woensdag van de maand).
Locatie: Gebouw Vrijburg - Van Hillekamer, Herman Gorterstraat 31, Amsterdam (Zuid).