VG Amsterdam

Denken, inspireren en verbinden

Vrijzinnigheid voor dieren

- Geplaatst in rubriek Lezingen met reacties

De remonstrantse jurist Hugo de Groot baseerde het idee van mensenrechten op de menselijke natuur. Iedere vorst zou rekening moeten houden met de menselijke natuur. Daarom zou ieder mens gevrijwaard moeten zijn van marteling en